Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Diş Hekimliği Tabelası

Diş Hekimliği Tabelası

Diş Hekimleri Muyenehane ve Poliklinik Tabelaları POLİKLİNİK VE MERKEZLER İÇİN
        
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TABELA STANDARTLARI 25-26 Şubat 2009 tarihli Türk Diş Hekimleri Birliği Odası Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe giren standartlara göre firmamızca yapılmaktadır.

Tabela Standartları
(MUAYENEHANELER İÇİN)

1. (13-14.7.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Tabelaların üzerinde “Dişhekimi” unvanı ve dişhekiminin adı ve soyadının yanı sıra çalışma gün ve saatleri, adresi, telefon numarası ile elektronik posta adresi (e-mail) de belirtilebilir. Ancak elektronik posta adresinde reklam ya da haksız rekabet niteliğinde ifadelere yer verilemez.
2. (13-14.7.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Tabelalarda yalnız Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda uzmanlık olarak belirtilen dallar yazılabilir.
3. Tabelalarda dişhekimliği alanındaki bilim ve anabilim dallarından alınan Dr., Yrd. Doç., Doç., Prof. gibi unvanlar kullanılabilir. Bu unvanın alındığı “bilimdalı” ve/veya “anabilimdalı” yazılamaz.
4. Tabelalarda dentist, zahnartz, implant, dental vb. yabancı dilde hiçbir sözcük kullanılamaz.
5. (13-14.7.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Tabelalarda örneği ekli standart logo dışında resim, grafik ve benzerine yer verilemez. Logo üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
6. Tabelalar beyaz zemin üzerine siyah renkli yazılır.
7. (13-14.7.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Işıklı tabela kullanılamaz. Tabelanın aydınlatılması amacıyla ışık kullanılabilir ancak ışıkla süsleme yapılamaz.
8. Tabelaların büyüklüğü en çok 75 x 150 cm ebadında olabilir.
9. Bina cephelerine her cepheye bir adet olmak üzere en fazla 3 adet tabela asılabilir. Ana caddeden uzakta bulunan muayenehanelerin yerlerini gösteren en çok 40 x 50 cm ebadında 1 tane yönlendirme tabelası asılabilir ve binanın en çok 100 m uzağına konulabilir. (Son cümle Mülga 13-14.7.2011 tarihli MYK kararı)
10. Tabelalardaki harf ve rakamlar 25 cm den büyük olamaz.
11. Ticari ortaklık olarak kurulan muayenehanelerde ticari şirketin adı (tüzel kişilerin ticaret sicil gazetesindeki adı) 9. maddede belirtilen tabelalarda kullanılamaz.
12. (13-14.7.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Dişhekimliği hizmeti veren tüzel kişiler (şirketler) tüzel kişiliğin ticaret sicil gazetesindeki adının yazdığı en çok 15x30 cm ebadında 1 adet tabela kullanabilirler. Bu tabela bina ya da muayenehane kapısına asılabilir.
13. (Mülga 13-14.07.2011 tarihli MYK Kararı)
EK: (13-14.7.2011 tarihli MYK kararı)
- Logo Örneği :

- Logo Ölçüleri : En fazla 40 cm x 40 cm

MUAYENEHANELER İÇİN

TABELA ÖRNEKLERİ
  

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TABELA STANDARTLARI 25-26 Şubat 2009 tarihli Türk Diş Hekimleri Birliği Odası Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe giren standartlara göre firmamızca yapılmaktadır.

1. Tabelalardaki yazılar “özel” kelimesi ile başlayacak ve sağlık kuruluşunun uygunluk belgesinde

belirtilen adının arkasından “Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği”, “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi”
kelimeleri gelecektir.
(13-14.7.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Tabelalara, telefon numarası ve elektronik posta
adresi (e-mail), çalışan dişhekimlerinin isim ve soyadları konulabilir. Ancak elektronik posta
adresinde reklam ya da haksız rekabet niteliğinde ifadelere yer verilemez.
2. (13-14.7.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Tabelalarda yalnız Tababet ve Şuabatı Sanatlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanunda uzmanlık olarak belirtilen dallar yazılabilir. (06-07.12.2017 tarihli
MYK kararı ile değişik) Poliklinik ve Merkez isimlerinde uzmanlık alan adları kullanılamaz.
3. Tabelalarda dişhekimliği alanındaki bilim ve anabilim dallarından alınan Dr., Yrd. Doç., Doç.,Prof.
gibi unvanlar kullanılabilir. Bu unvanın alındığı “bilimdalı” ve/veya “anabilimdalı” yazılamaz.
4. Tabelalarda dentist, zahnartz, implant, dental vb. yabancı dilde hiçbir sözcük kullanılamaz.
5. (13-14.7.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Tabelalarda örneği ekli standart logo dışında resim,
grafik ve benzerine yer verilemez. Logo üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
6. Poliklinik ve merkezlerin Sağlık Müdürlükleri tarafından verilecek uygunluk belgelerindeki adı 4.
maddede belirtilen kurala uygun olmalıdır.
7. Poliklinik ve merkezler bu değişikliğin yayınlandığı tarihten itibaren tabelalarını 4. ve 5.
maddelerdeki koşullara uygun hale getirmek zorundadırlar.
8. Tabelalar beyaz zemin üzerine siyah renkli yazılır.
9. (13-14.7.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Işıklı tabela kullanılamaz. Tabelanın aydınlatılması
amacıyla ışık kullanılabilir ancak ışıkla süsleme yapılamaz.
10. Tabelaların büyüklüğü en çok 100 x 250 cm ebadında olabilir.
11. Bina cephelerine her cepheye bir adet olmak üzere en fazla 2 adet tabela asılabilir. Ana caddeden
uzakta bulunan poliklinik ve merkezlerin yerlerini gösteren en çok 40x50 cm ebadında 1 adet
yönlendirme tabelası asılabilir ve binanın en çok 100 m uzağına konulabilir. (Son cümle Mülga
13-14.7.2011 tarihli MYK kararı)
12. Tabelalardaki harf ve rakamlar 25 cm den büyük olamaz. Poliklinik ve merkezlerin tabelalarında
kullanılan “özel”, ibaresi de dahil olmak üzere sağlık kuruluşuna ait isim ve unvan aynı yazı
karakterinde olacaktır. “Özel” ibaresi diğer harf ve rakam puntolarının 1/3 den küçük
olmayacaktır.
13. Ticari ortaklık olarak kurulan poliklinik veya merkezlerde ticari şirketin adı (tüzel kişilerin ticaret
sicil gazetesindeki adı) 11. maddede belirtilen tabelalarda kullanılamaz.
14. (13-14.7.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Dişhekimliği hizmeti veren tüzel kişiler (şirketler)
tüzel kişiliğin ticaret sicil gazetesindeki adının yazdığı en çok 15 x 30 cm ebadında 1 adet tabela
kullanabilirler. Bu tabelalar yalnız bina kapısına ya da poliklinik veya merkezin kapısına asılabilir.
15. (Mülga 13-14.07.2011 tarihli MYK Kararı)
EK: (13-14.7.2011 tarihli MYK kararı)
- Logo Örneği :

- Logo Ölçüleri : En fazla 40 cm x 40 cm

POLİKLİNİK VE MERKEZLER İÇİN
TABELA ÖRNEKLERİ

 


BAZI DİŞ HEKİMLİĞİ TABELA UYGULAMALARIMIZ

 

AYDIN / EFELER ÖZEL AYDIN DİŞ POLİKLİNİĞİ TABELASI AYDIN / EFELER DİŞ HEKİMİ YASEMİN ASLANLI TABELASI
  
AYDIN / EFELER DİŞHEKİMİ M.AKİF ÖZER - AYŞE EVRİM ÖZER MUAYENEHANE TABELASI   
 
   


Aydın Pera Ajans